©Factum 2024. All rights reserved.
Меню

Легалізація вашої професійної діяльності

Factum ©2024

+38 (067) 256 87 44

Сертифікація ДСТУ ISO/IEC 27001:2023

Що таке ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 – це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи управління якістю. Цей стандарт був розроблений і впроваджений Міжнародною організацією стандартів (ISO) , який встановлює вимоги до систем управління інформаційною безпекою в організаціях.

Ціль ISO/IEC 27001  – надавати організаціям структуру та методологію для налагодження, впровадження, утримання та постійного вдосконалення систем управління інформаційною безпекою.

Основні принципи ISO/IEC 27001 включають у себе:

1. Загальний підхід до управління ризиками: Організації повинні визначати та оцінювати ризики, пов’язані з інформаційною безпекою, і вживати заходів для їх зменшення або управління.

2. Постійне вдосконалення: Система управління інформаційною безпекою повинна бути постійно вдосконалюваною з урахуванням змін у загрозах, технологіях та внутрішніх умовах.

3. Систематичний підхід: Управління інформаційною безпекою повинно бути вбудовано в загальний менеджмент організації та взаємопов’язано з іншими бізнес-процесами.

4. Адаптованість до контексту: Система управління інформаційною безпекою повинна враховувати особливості та потреби конкретної організації.

Отже, ISO/IEC 27001 допомагає організаціям впроваджувати ефективні заходи інформаційної безпеки та забезпечувати захист конфіденційної інформації, даних клієнтів та інших важливих ресурсів.

Кому підходить сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001?

Сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001 може бути корисною для широкого спектру організацій, незалежно від їх розміру чи галузі діяльності. Ось кілька прикладів груп, які можуть вигідно скористатися цією сертифікацією:

1. Корпорації та підприємства: Великі компанії часто опитують за сертифікацією ISO/IEC 27001 для того, щоб показати свою зобов’язаність до забезпечення інформаційної безпеки своїм клієнтам, партнерам та зацікавленим сторонам.

2. Малі та середні підприємства: ISO/IEC 27001 може бути вигідним для менших компаній, які хочуть довести свою здатність до ефективного управління інформаційною безпекою. Це може бути особливо важливим у випадку, коли ці компанії обробляють чутливі дані своїх клієнтів або партнерів.

3. Організації з галузей, де інформаційна безпека критична: Організації у фінансовому секторі, медицині, технологічній галузі, державні установи та інші галузі, де конфіденційність та цілісність даних є особливо важливими, можуть знаходити вигоду в сертифікації ISO/IEC 27001.

4. Постачальники послуг хмарних технологій та ІТ-компанії: Організації, які надають послуги зберігання, обробки або передачі інформації, можуть використовувати сертифікацію ISO/IEC 27001 для того, щоб довести свою здатність до забезпечення високих стандартів інформаційної безпеки.

Отже, сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001 підходить різним типам організацій, які прагнуть демонструвати свою здатність ефективно управляти інформаційною безпекою та зберігати конфіденційні дані в безпечному стані.

Чим корисний стандарт ISO/IEC 27001 для моєї організації?

Стандарт ISO/IEC 27001 може мати декілька корисних аспектів для вашої організації:

1. Захист інформації та даних: ISO/IEC 27001 надає рамки для розробки і впровадження ефективної системи управління інформаційною безпекою, яка допомагає захищати конфіденційність, цілісність та доступність інформації.

2. Довіра стейкхолдерів: Сертифікація за ISO/IEC 27001 може служити сигналом вашим клієнтам, партнерам та іншим зацікавленим сторонам, що ваша організація серйозно ставиться до питань інформаційної безпеки. Це може підвищити рівень довіри та покращити стосунки з клієнтами та партнерами.

3. Відповідність індустрійним та регуляторним вимогам: Деякі галузі мають строгі вимоги щодо інформаційної безпеки. ISO/IEC 27001 допомагає вам відповідати цим вимогам і визначити оптимальні практики управління інформаційною безпекою.

4. Менеджмент ризиків: Стандарт сприяє визначенню, оцінці та управлінню ризиками, пов’язаними з інформаційною безпекою. Це допомагає уникати можливих загроз та забезпечує вам більшу стійкість в обличчі можливих проблем.

5. Постійне вдосконалення: ISO/IEC 27001 пропонує підходи до постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою, дозволяючи вашій організації адаптуватися до нових загроз та технологічних змін.

6. Ефективність та оптимізація процесів: Реалізація стандарту сприяє покращенню ефективності внутрішніх процесів та управління ресурсами, що може призвести до збільшення продуктивності.

Спрощено кажучи, ISO/IEC 27001 допомагає вашій організації створити систему, яка дозволяє ефективно управляти інформаційною безпекою, збільшує довіру зацікавлених сторін та сприяє відповідності з вимогами індустрії та регуляторів.

Хто має право проводити сертифікацію відповідно до ISO 27001?

На сьогоднішній день сертифікація в Україні є добровільною, але цей процес дозволяє зменшити ризики правових питань. Проведення добровільної сертифікації дозволяє вам активно дотримуватися всіх законодавчих вимог та уникати можливих санкцій. Вона збільшить довіру споживачів, підвищить конкурентоспроможність, поліпшить внутрішнє управління, та відкриє нові можливості на ринку

Сертифікація акредитованим органом є ключовим етапом для підтвердження відповідності вашої системи управління міжнародним стандартам.

Цей процес надає важливі переваги для вашого бізнесу, а саме:

  • Визнання світовим ринком: Сертифікація акредитованим органом вказує на високий ступінь довіри до вашої системи управління. Це робить ваш бізнес більш привабливим для міжнародних партнерів та клієнтів.
  • Зменшення ризиків правових питань: Проведення добровільної сертифікації дозволяє вам активно дотримуватися всіх законодавчих вимог та уникати можливих санкцій.
  • Підвищення ефективності: Процес сертифікації змушує оцінити та оптимізувати процеси в компанії, що може призвести до підвищення ефективності та зменшення ризиків.
  • Залучення нових клієнтів: Багато компаній вимагають сертифікацію як умову співпраці. Це відкриває нові можливості для залучення клієнтів та ринків.
  • Зміцнення репутації: Сертифікація є свідченням вашого зобов’язання до високих стандартів та допомагає підтвердити вашу репутацію надійного партнера чи постачальника.

Обираючи акредитований орган для сертифікації, ви забезпечуєте найвищий рівень визнання та довіри у вашій галузі.

Що ви можете очікувати від нас?

Наші фахівці мають інноваційне мислення, що дозволяє нам вирішувати нестандартні завдання з максимальною швидкістю та зручністю.

Етапи сертифікації

ДСТУ ISO/IEC 27001:2023

Factum – це консалтингова компанія в області технічного регулювання продукції. Іншими словами, ми займаємось тим, що допомагаємо підприємцям підготувати продукцію до реалізації на ринку.

01

Подача заявки

02

Аналізування заявки

03

Створення програми аудиту

04

Планування аудиту

05

Проведення аудиту

06

Підготовка звіту про аудит

07

Рішення щодо сертифікації

08

Оформлення сертифікату та ліцензійної угоди