©Factum 2024. All rights reserved.
Меню

Легалізація вашої професійної діяльності

Factum ©2024

+38 (067) 256 87 44

Сертифікація ДСТУ ISO 14001:2015

Що таке ISO 14001?

ISO 14001 – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи екологічного управління (СЕУ).

 

Цей стандарт розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і визнано на світовому рівні.

 

ISO 14001 визначає стандартизований підхід для надання організаціям загальної схеми діяльності задля охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами.

 

В основі стандарту лежить принцип постійного вдосконалення та систематичного підходу до вирішення питань, пов’язаних із збереженням навколишнього середовища.

 

Організації, які впроваджують систему екологічного управління відповідно до вимог ISO 14001, зобов’язані

 • визначати потенційні впливи своєї діяльності на навколишнє середовище
 • встановлювати цілі та завдання стосовно зменшення таких впливів,
 • а також регулярно оцінювати та покращувати ефективність своїх заходів.

Впровадження системи екологічного управління згідно вимог стандарту ISO 14001 дозволяє організації демонструвати свою відповідальність перед навколишнім середовищем, природними ресурсами та соціумом, а також підвищити свою конкурентоспроможність в умовах зростаючої уваги до екологічних питань.

Кому підходить сертифікація за стандартом ISO 14001?

Сертифікація за стандартом ISO 14001 є сильним та впливовим інструментом управління для різних видів організацій та підприємств, незалежно від їхнього розміру, галузі діяльності чи місця розташування. Враховуючи адаптацію застосування стандарту, сертифікація ISO 14001 може бути особливо корисною для таких організацій:

 • Промислові підприємства:Виробничі компанії, заводи та інші індустріальні підприємства можуть отримати користь від впровадження системи екологічного управління для збереження стану довкілля шляхом запобігання та послаблення несприятливих впливів від діяльності підприємства.
 • Послугові компанії: Навіть якщо ваша діяльність не пов’язана з виробництвом, сертифікація за стандартом ISO 14001є вигідним інструментом для компаній, що надають послуги, наприклад, транспорт, логістика, інформаційні технології, тощо.
 • Громадські установи: Організації громадського сектору, такі як місцеві влади, неприбуткові організації та освітні установи, можуть використовувати стандарт ISO 14001 для управління своїми власними екологічними цілями та громадськими ініціативами.
 • Малі та середні підприємства для невеликих компаній стандарт ISO 14001 може бути ефективним інструментом для управління екологічними аспектами своєї діяльності що зміцнюють позиції організації на світовому ринку.
 • Глобальні корпорації: Багатонаціональні компанії можуть використовувати стандарт ISO 14001 для сприяння своїх підходів до управління навколишнім середовищем на всіх рівнях своєї діяльності.

Сертифікація за стандартом ISO 14001 дозволяє організаціям не лише демонструвати свою відповідальність перед громадськістю, природними ресурсами та довкіллям, а й підвищує їх рівень конкурентоспроможності, впливає на покращення бізнес-процесів та зміцнює репутацію підприємства на світовому ринку.

Чим корисний стандарт ISO 14001 для моєї організації?

Стандарт ISO 14001 вигідно та позитивно впливає на організацію, включаючи:

 

 • Зниження екологічного впливу: ISO 14001 вимагає визначення екологічних аспектів та ідентифікації впливів діяльності підприємства на навколишнє середовище. Це дозволяє вашій організації визначити можливості для зменшення відходів, енергоспоживання та інших екологічних впливів.
 • Відповідність законодавству: Впровадження системи екологічного управління відповідно до вимог ISO 14001 допомагає вашій організації відповідати вимогам чинного законодавства та іншим екологічним нормативам
 • Підвищення репутації: Сертифікація за стандартом ISO 14001 може слугувати сигналом для вашого ринку та споживачів про відданість вашої організації сталому розвитку та екологічній відповідальності.
 • Залучення нових клієнтів і партнерів: Багато компаній вимагають від своїх постачальників відповідності стандарту ISO 14001. Сертифікація за стандартом ISO 14001 зробить ваш бізнес більш привабливим для партнерів та клієнтів.
 • Ефективність та оптимізація: Система екологічного управління дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та необхідні ресурси, що призводить до зменшення витрат та підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Підвищення свідомості та залучення персоналу: Впровадження стандарту сприяє підвищенню екологічної свідомості серед персоналу, що прямо впливає на зменшення внутрішнього екологічного впливу, збереження природних ресурсів та покращення внутрішньої культури стосовно довкілля.

Загальною метою стандарту ISO 14001 є створення стабільної та сталої системи екологічного управління,  яка приносить користь як самій організації, так і суспільству в цілому.

Хто має право проводити сертифікацію відповідно до ISO 14001?

На сьогоднішній день сертифікація в Україні є добровільною, але цей процес дозволяє зменшити ризики правових питань. Проведення добровільної сертифікації дозволяє вам активно дотримуватися всіх законодавчих вимог та уникати можливих санкцій. Вона збільшить довіру споживачів, підвищить конкурентоспроможність, поліпшить внутрішнє управління, та відкриє нові можливості на ринку.

Сертифікація акредитованим органом є ключовим етапом для підтвердження відповідності вашої системи управління міжнародним стандартам.

Цей процес надає важливі переваги для вашого бізнесу, а саме:

 • Визнання світовим ринком: Сертифікація акредитованим органом вказує на високий ступінь довіри до вашої системи управління. Це робить ваш бізнес більш привабливим для міжнародних партнерів та клієнтів.
 • Зменшення ризиків правових питань: Проведення добровільної сертифікації дозволяє вам активно дотримуватися всіх законодавчих вимог та уникати можливих санкцій.
 • Підвищення ефективності: Процес сертифікації змушує оцінити та оптимізувати процеси в компанії, що може призвести до підвищення ефективності та зменшення ризиків.
 • Залучення нових клієнтів: Багато компаній вимагають сертифікацію як умову співпраці. Це відкриває нові можливості для залучення клієнтів та ринків.
 • Зміцнення репутації: Сертифікація є свідченням вашого зобов’язання до високих стандартів та допомагає підтвердити вашу репутацію надійного партнера чи постачальника.

Обираючи акредитований орган для сертифікації, ви забезпечуєте найвищий рівень визнання та довіри у вашій галузі.

Що ви можете очікувати від нас?

Наші фахівці мають інноваційне мислення, що дозволяє нам вирішувати нестандартні завдання з максимальною швидкістю та зручністю.

Етапи сертифікації

ДСТУ ISO 14001:2015

Factum – це консалтингова компанія в області технічного регулювання продукції. Іншими словами, ми займаємось тим, що допомагаємо підприємцям підготувати продукцію до реалізації на ринку.

01

Подача заявки

02

Аналізування заявки

03

Створення програми аудиту

04

Планування аудиту

05

Проведення аудиту

06

Підготовка звіту про аудит

07

Рішення щодо сертифікації

08

Оформлення сертифікату та ліцензійної угоди